Nyheter

  • Fortsetter på gult tiltaksnivå

    Vi er glade for at barnehagen er skånet for de strengeste restriksjonene i denne omgang. Vi drifter fortsatt på gult tiltaksnivå og mener vi gir barna en tilnærmet normal hverdag. Vi fortsetter å utvise forsiktighet og minner om det aller viktigste; 1. HOLD AVSTAND! 2. BRUK MINNBIND VED LEVERING OG HENTING I BARNEHAGEN 3. VASK HENDER! 4. HOLD BARN OG DEG SELV HJEMME VED EVENTUELLE SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON!

    25.08.2020 13.14
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Dokumenter

Barnehagen har et sett med styrende dokumenter. Dokumentene ligger til grunn for all planlegging og gjennomføring av barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedlagt ligger barnehagens viktigste styringsdokumenter.