Nyheter

 • Fortsetter på gult tiltaksnivå

  Barnehagene i Bærum skal fortsatt drive etter gult nivå. Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen daglig. Ved eventuell endring av nivå blir det gitt ny informasjon.

  11.03.2021 09.25
 • Planleggingsdager 2021.

  Barnehagen holder stengt på alle planleggingsdagene - Mandag 4. januar - Fredag 14. mai - Torsdag 12. august - Fredag 13. august - Fredag 29. oktober

  03.03.2021 12.48
 • Fortsetter på gult tiltaksnivå

  Vi er glade for at barnehagen er skånet for de strengeste restriksjonene i denne omgang. Vi drifter fortsatt på gult tiltaksnivå og mener vi gir barna en tilnærmet normal hverdag. Vi fortsetter å utvise forsiktighet og minner om det aller viktigste; 1. HOLD AVSTAND! 2. BRUK MINNBIND VED LEVERING OG HENTING I BARNEHAGEN 3. VASK HENDER! 4. HOLD BARN OG DEG SELV HJEMME VED EVENTUELLE SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON!

  25.08.2020 13.14
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Dokumenter

Barnehagen har et sett med styrende dokumenter. Dokumentene ligger til grunn for all planlegging og gjennomføring av barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedlagt ligger barnehagens viktigste styringsdokumenter. Klikk på "Dokumenter" for å se nærmere på barnehagens styringsdokumenter.