Nyhetsarkiv

 • Fortsetter på gult tiltaksnivå

  Barnehagene i Bærum skal fortsatt drive etter gult nivå.

  Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen daglig.

  Ved eventuell endring av nivå blir det gitt ny informasjon.

 • Planleggingsdager 2021.

  Barnehagen holder stengt på alle planleggingsdagene
  - Mandag 4. januar

  - Fredag 14. mai

  - Torsdag 12. august

  - Fredag 13. august

  - Fredag 29. oktober

 • Fortsetter på gult tiltaksnivå

  Vi er glade for at barnehagen er skånet for de strengeste restriksjonene i denne omgang. Vi drifter fortsatt på gult tiltaksnivå og mener vi gir barna en tilnærmet normal hverdag. Vi fortsetter å utvise forsiktighet og minner om det aller viktigste;

  1. HOLD AVSTAND!
  2. BRUK MINNBIND VED LEVERING OG HENTING I BARNEHAGEN
  3. VASK HENDER!
  4. HOLD BARN OG DEG SELV HJEMME VED EVENTUELLE SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON!