Nyhetsarkiv

 • Fortsetter på gult tiltaksnivå

  Vi er glade for at barnehagen er skånet for de strengeste restriksjonene i denne omgang. Vi drifter fortsatt på gult tiltaksnivå og mener vi gir barna en tilnærmet normal hverdag. Vi fortsetter å utvise forsiktighet og minner om det aller viktigste;

  1. HOLD AVSTAND!
  2. BRUK MINNBIND VED LEVERING OG HENTING I BARNEHAGEN
  3. VASK HENDER!
  4. HOLD BARN OG DEG SELV HJEMME VED EVENTUELLE SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON!