Planleggingsdager 2021.

Barnehagen holder stengt på alle planleggingsdagene - Mandag 4. januar - Fredag 14. mai - Torsdag 12. august - Fredag 13. august - Fredag 29. oktober