Fortsetter på gult tiltaksnivå

Barnehagene i Bærum skal fortsatt drive etter gult nivå. Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen daglig. Ved eventuell endring av nivå blir det gitt ny informasjon.