Planleggingsdager 2021 - 2022

Barnehagen har planleggingsdager 2021 -2022: 13 august 28 og 29 oktober 3 januar 27 mai Disse dagene holder barnehagen stengt