Dokumenter

Barnehagen har et sett med styrende dokumenter. Dokumentene ligger til grunn for all planlegging og gjennomføring av barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedlagt ligger barnehagens viktigste styringsdokumenter.